فوق العاده ترین هتل کشتی در دنیا
دورکاربره بودن این کشتی، شاید ویزگی خاصی باشد که در دنیا نظیر ندارد.همچنین امکاناتی که در درون این کشتی تعبیه شده بیشتر یک مسافرت طولانی بدون بازگشت را برای مسافران تداعی می کند.مثلا در عرشه آن از گیاهان طبیعی برای پوششی سرسبز استفاده شده که از طریق شیشه هایی که در جداره رویی کشتی به کار رفته، نور را دریافت و رشد می کنند.
این سازه عجیب در واقع یک کشتی است با کاربری هتل که دستاورد جدید مهندسین صنعت کشتی سازی روسی است."زیست کره" نامی است که به تناسب کاربری این کشتی جالب برایش در نظر گرفته شده است. این کشتی در واقع توسط شرکت Remistudio روسی با کمک اتحادیه بین المللی برنامه معماران معماری برای امداد رسانی در بلایای طبیعی طراحی شده است. دورکاربره بودن این کشتی، شاید ویزگی خاصی باشد که در دنیا نظیر ندارد.یعنی می توان در آب و هم بر روی زمین از آن استفاده مطلوب را داشت. امکاناتی که در درون این کشتی تعبیه شده بیشتر یک مسافرت طولانی بدون بازگشت را برای مسافران تداعی می کند.مثلا در عرشه آن از گیاهان طبیعی برای پوششی سرسبز استفاده شده که از طریق شیشه هایی که در جداره رویی کشتی به کار رفت
نظرات کاربران
UserName