باغچه ای زیبا بر روی سقف
بعضی از ما از اینکه در طبیعت باشیم لذت میبریم. ولی زندگی در طبیعت بسیار دشوار است. پس راه حل دیگر این است که طبیعت را به خانه هایمان بیاوریم. این ایده باعث طراحی این منزل زیبا توسط شرکت گاز آرچیتکتس شده است.خانه ای که در هر طبقه آن طبیعت رابه ارمغان آورده است.
نظرات کاربران
UserName