اتوبوس های گل آلود اتوبوسرانی در هفته دفاع مقدس
با فرا رسیدن ایام هفته دفاع مقدس بسیج شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در یک اقدام نمادین تعدادی از اتوبوس های این شرکت را گل مالی کرده تا یاداور ایام دوران دفاع مقدس باشد.
نظرات کاربران
UserName