عقرب‌هایی که پرواز می‌کنند
نگاه کردن به یک عقرب در فاصله چند متری هم برای بسیاری از ما رعب آور است، حالا تصور کنید که یک عقرب پرنده وزوز کنان نزدیک شود و روی شانه انسان بنشیند. اگر از حشرات ترس دارید و گزیده شدن توسط یک عقرب پرنده هم با خواندن تیتر این خبر به ترسهای شما اضافه شده باید به شما بگویم که ترستان را دور بریزید. تصویر زیر نه یک عقرب پرنده بلکه نوعی از مگس است که برای کسی آزاری ندارد و گزنده هم نیست، این مگس که اندازه آن هم بسیار کوچکتر از یک عقرب و تنها چند میلیمتر است دمی شبیه عقرب دارد که با وجود ظاهر ترسناکش نیش ندارد.
نظرات کاربران
UserName