رژه بزرگ نیروهای مسلح با حضور رئیس‌جمهور
رژه بزرگ 31 شهریور نیروهای مسلح با حضور محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان در جوار حرم ملکوتی امام خمینی(ره) برگزار شد.
نظرات کاربران
UserName