کوهنوردی
نوع دوربينOLYMPUS IMAGING CORP. مدل دوربينE-520 وضوح در جهت طول314 وضوح در جهت عرض314 ديافراگم5.6 طول فوكوس58
نظرات کاربران
UserName