ورزش بسکتبال
نوع دوربينOLYMPUS IMAGING CORP. مدل دوربينSP550UZ وضوح در جهت طول72 وضوح در جهت عرض72 ديافراگم4 طول فوكوس5.82
نظرات کاربران
UserName