قفل مدرن
نوع دوربينKONICA MINOLTA مدل دوربينDiMAGE A200 وضوح در جهت طول408 وضوح در جهت عرض408 ديافراگم6.3 طول فوكوس48.3
نظرات کاربران
UserName