سفره افطار در ماه مبارك رمضان
على بن ابى على لهبى از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: کسى که سه مؤمن را اطعام کند، خداوند او را از (نعمتهاى این) سه بهشت اطعام خواهد کرد: فردوس، و بهشت عدن، و طوبى که درختى است که پروردگار من آن را با دست خود کاشته است. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 134
نظرات کاربران
UserName