نماز در ماه مبارك رمضان
عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هیچ نمازى وقتش فرا نمى رسد مگر آنکه فرشته اى در برابر مردم ندا مى دهد که به پا خیزید و آتشهایى را که بر پشت خویش برافروخته اید، با نماز خود خاموش کنید. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص 35
نظرات کاربران
UserName