نسخه اي از قرآن قديمي
امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند: هر که قرآن را از روی آن بخواند از دیدگان خود بهرهمند شود و سبب سبک شدن عذاب پدر و مادرش گردد اگر چه آنها کافر باشند. هر آینه من خوش دارم در خانه قرآنی باشد که خدای ـ عزّوجلّ ـ به آن سبب شیطانها را از آن خانه دور کند. سه چیز است که به درگاه خدای ـ عزّوجلّ ـ شکایت کند، مسجد ویرانی که اهلش در آن نماز نخوانند و دانشمند و عالمی که میان نادانها و جاهلان باشد و قرآنی که گرد به آن نشسته و کسی آن را نخواند. اصول کافی، ص 414 ـ 424.
نظرات کاربران
UserName