نسخه اي از قرآن مجيد تهذيب شده
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: اگر میخواهید با خدا سخن بگویید پس قرآن بخوانید. کنزالعرفان، حدیث 2258. همچنین آن بزرگوار فرمودهاند: قلبها نیز مانند آهن زنگار میگیرد. سؤال شد با چه چیزی زنگار را باید زدود؟ فرمود: خواندن قرآن. کنزالعرفان، حدیثهای 2241، 32، 40، 2441، 2347.
نظرات کاربران
UserName