تيشرت خاكستري
تیشرت (به انگلیسی: t-shirt یا tee shirt) نوعی پیراهن است که برای پوشاندن بالاتنه به کار میرود . معمولاً تیشرتها دکمه و یقه ندارند و آستینهای کوتاهی دارند.
نظرات کاربران
UserName