كليسا
واژه کلیسا(یونانی:εκκλησία به معنی گردهمایی) به اجتماع انسانهایی که با یکدیگر جمع شدهاند؛ و عقاید مذهبی مشترکی دارند، اشاره میکند اما در اصطلاح به مکان عبادت مسیحیان اطلاق میشود. کلیسای کاتولیک رم، کلیساهای ارتدکس و کلیساهای انگلیکان دارای نظام اسقفی هستند؛ که در آن اختیارات کلیسا در دست اسقفها و روحانیون است. در کلیساهای جماعتی، مرجع نهایی تصمیمگیری در کلیسا جماعت محلی است. در کلیساهای مشایخی سیستم اداره کلیسا از طرف جماعت محلی به هیأت رهبران یا مشایخ واگذار میگردد و تصمیمات از طریق پارلمان و شورا اتخاذ میشود.
نظرات کاربران
UserName