ساعت شني سبز رنگ
ساعت شنی یا ساعت ماسه ای یک نوع زمان سنج میباشد که در قرن هشتم توسط یک کشیش اختراع گردید. ساعت شنی از دو حباب شیشهای چسبیده به هم تشکیل شده که میان آنها، سوراخ باریکی برای رد شدن شن یا ماسه تعبیه گردیده تا شنها بتدریج از حباب بالا به حباب پایین منتقل شود. بعد ظرف را وارونه میکردند و همان عمل تکرار میشد. با معلوم شدن تعداد دفعات جابجا شده شنها در حبابها، حدود تقریبی زمان مشخص میگردید.
نظرات کاربران
UserName