تصویر کعبه خانه خدا از ميان پنجره
حضرت علي بن موسي الرضا ـ عليهالسلام فرمودند :
نظرات کاربران
UserName