تصویر کعبه خانه خدا
امام صادق ـعليهالسلامـ فرمود: کسي که به زيارت کعبه بيايد وبر حق و حرمت ما، هم چون حق و حرمت کعبه عارف باشد، از مکه خارج نميشود مگر اين که گناهانش مورد غفران قرار گيرد، و خداوند مهمّ از امر دنيا و آخرتش را کفايت مي کند. محاسن برقي، ص69
نظرات کاربران
UserName