كعبه و مسجدالحرام از نماي بالا
حضرت علي بن الحسين ـ عليهالسلام ـ فرمود: حج بجاي آوريد و اقدام به عمره نماييد، که براي اين دو فريضه الهي آثار و منافعي است: بدنهايتان به عرصه گاه صحّت و سلامت درآيد، ميدان روزي شما وسيع شود، هزينه و خرج اهل و عيالتان مکفي گردد و همچنين فرمود: زائر بيت الله، مورد آمرزش و مغفرت حق است، بهشت عنبر سرشت بر او واجب است، عمل را از سر گيرد که او را وضعي غير از وضع تمام گذشته اوست، خانواده و سرمايه مالي اش در حفظ خداوند رحيم است. (وسائل، ج8، ص5)
نظرات کاربران
UserName