زیباترین کتابخانه‌های دنیا
آنچه در این گزارش خواهید دید، گزارشی از زیباترین و مدرنترین کتابخانههای دنیا است که طراحی داخلی بینظیر آنها، معماری حساب شده و فضایی که برای دسترسی به کتابها طراحی شده است، آنها را از دیگر کتابخانهها مجزا و متفاوت میکند.
این کتابخانهها مخاطبان را برای خواندن کتاب و ماندن در کتابخانه ترغیب و آنها را جذب محیطی کاملا مناسب برای مطالعه میکند، ضمن اینکه در بیشتر این کتابخانهها که کتابخانههای ملی کشورها هستند، نمادی از فرهنگ، هنر و تمدن آن کشور و مردم دیده میشود و با روحیات آن قوم سازگار است. پیشاپیش از مقایسهای که ناخواسته در ذهن بینندگان و خوانندگان میان آنچه میبینند و آنچه باید داشته باشیم و داریم، عذر میخواهیم!
نظرات کاربران
UserName