گزارش تصویری از کارخانه پارچه بافی در تهران
کارخانه پارچه بافی در تهران یکی از مراکز مهم تولید نساجی و پارچه بافی در استان تهران محسوب می شود. در این تصاویر گوشه هایی از این کارخانه رو ملاحظه می نمایید .
نظرات کاربران
UserName