درازترین اتوبوس جهان
ترافیک شهرها روز به روز افزوده میشود و برای حل مشکل ترافیک، همه جا نمیتوان از تراموا یا مترو استفاده کرد، پس شاید این اتوبوسها راه حلهایی برای حمل نقل عمومی در شهرهای پرترافیک باشند.
تصاویر زیر مربوط به بزرگترین اتوبوس دنیاست که در آلمان تولید میشود، این اتوبوس با ظرفیت 256 مسافر و طول بیش از 30 متر از هر اتوبوس دیگری که تا به حال تولید شده بزرگتر است.
درازترین اتوبوس دنیا انرژی حرکت خود را از یک موتور هیبریدی می گیرد که بیشتر با الکتریسیته کار می کند و این خبری خوبی برای دوست داران محیط زیست است.
این اتوبوس با داشتن چهار محور دارای سه تکه است که مانند واگن قطار پشت سر هم کشیده میشوند و جالب اینجاست که به کمک سیستم کامپیوتری پیشرفتهای که در آن کار گذاشته شده، راننده نیاز به هیچ گواهی نامه مخصوصی برای رانندگی با آن ندارد و یک راننده اتوبوس 12 متری هم میتواند آن را مانند اتوبوس معمولی در خیابانها بچرخاند و ترسی از برخورد به موانع نداشته باشد.
نظرات کاربران
UserName