نقاشي ديجيتالي فانتزي كودكانه دختري در آسمانها
با ظهور فناوری دیجیتال، تابلوهای دستنویس و نقاشیشده، جای خود را به نسخههایی از تصاویر و نقاشیهای دیجیتالی داده است که بر روی هر نوع سطح ممکن، چاپ و نصب میشوند. این تصاویر در همه جا هستند، بدنهٔ اتوبوسها، کیوسکها، سردر مغازهها، بدنهٔ تاکسیها، داخل فروشگاههای بزرگ و فرودگاه نمونههایی از مکانهایی هستند که در آنها این تصاویر به چشم میخورند.نقاشی دیجیتال امروزه جایگاه بسیار مهمی درعرصه های تولیدی هنر پیدا کرده است، و به صورت وسیع در زمینه های طراحی کانسپت برای تولید فیلم ، بازی های ویدوییی و همچنین تولیدات تلوزیونی مورد استفاده قرار می گیرد.
نظرات کاربران
UserName