نقاشي ديجيتالي فانتزي كودكانه دختري در جنگل پاييزي
نرم افزار های نقاشی دیجیتال مانند Corel Painter، Adobe Photoshop، ArtRage، محیطی مانند نقاشی واقعی را مانند بوم، انواع ابزار های طراحی ونقاشی، پالت رنگ و انواع رنگ ها را برای هنرمند ایجاد می کنند. نقاشی دیجیتال کاملا با دیگر انواع هنر دیجیتال و کامپیوتری ، متفاوت است. از آن جهت که ما با طرح رندر شده از روی یک مدل روبرو نیستیم. و طراح برای خلق اثر خود از ثکنیک های طراحی و نقاشی مستقیما از کامپیوتر کمک می گیرد.
نظرات کاربران
UserName