نقاشي ديجيتالي فانتزي كودكانه دختري كنار خرگوش
تفاوت اصلی بین نقاشی سنتی و نقاشی دیجیتال فرآیند غیر خطی است.هنرمند دیجیتال ابزارهای مختلفی را در اختیار دارد که قابل استفاده و دسترسی برای نقاش سنتی نیست. بعضی از آنها شامل موارد زیر می باشند: پلت های مجازی که شامل میلیون ها رنگ هستند٫ بوم های نقاشی در هر سایزی، توانایی از بین بردن اشتباهات و ابزار های متفاوت دیگر.
نظرات کاربران
UserName