لامپي روشن ميان لامپهاي خاموش
به لامپهای رشتهای گاهی اوقات لامپ الکتریکی گفته میشود، که در اصل به لامپهای قوسی اطلاق میشده. همچنین به آنها در تئاتر، تلویزیون و صنایع فیلمسازی لامپ حبابی نیز گفته میشود که در استرالیا رواج بیشتری دارد. لامپهای رشتهای در اندازهها و ولتاژهای متنوعی ساخته میشوند، از ۱٫۵ ولت تا ۳۰۰ ولت. این نوع از لامپ نیازی به تجهیزاتی خارجی برای تنظیم ندارد و قیمت تولید بسیار پایینی دارد و با هر دو نوع جریان DC و AC به خوبی کار میکند. در نتیجه لامپ رشتهای به صورت وسیع در نوردهی خانگی و تجاری، نورهای غیر ثابت، چراغهای مطالعه، چراغهای اتومبیلها و چراغ قوهها و مصارف تبلیغاتی و دکوراسیون کاربرد دارد.
نظرات کاربران
UserName