لامپي از وسيله خانه سازي كودكان
راهكارهاي عملي صرفه جويي در بخش روشنايي : 1- یك لامپ رشته ای 100 وات در حدود 3 برابر لامپ مهتابی و 5 برابر لامپ كم مصرف انرژی الكتریكی مصرف می كند و این در حالی است كه عمر لامپ كم مصرف حدود 10 برابر لامپ رشته ای است. 2- از لحاظ علمی استفاده از نور طبیعی به سلامت روحی و روانی افراد خانواده می افزاید . لذا سعی كنیم در روز از نور طبیعی حداكثر استفاده را بعمل آوریم. 3- در رنگ كاری داخلی ساختمان از رنگ روشن استفاده نمایید تا میزان بازتاب نور افزایش یابد. 4- در مكانهایی مانند راهرو ، زیرزمین ، انباری و پاركینگ از لامپ های با وات پایین یا از لامپ مهتابی استفاده گردد. 5- به فرزندان خود بیاموزیم كه در مصرف برق اسراف نكنید و از آنها درخواست شود كه چراغ های اضافی را بویژه در اوایل شب خاموش نمایند و وسایل برقی را بیهوده روشن نكنند.
نظرات کاربران
UserName