لامپ
راهكارهاي صرفه جويي در روشنايي : 1- برای جلوگیری از روشن شدن تمام لامپ های لوستر از کلید دوپل استفاده کنیم تا در برخی مواقع بخشی از آنها را خاموش کنیم. 2- تا حد امکان از نور طبیعی استفاده کرده و برای جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید از سایه بان و یا پرده کرکره برای پنجره ها استفاده نمائیم. 3- با نصب کلیدهای زماندار یا چشم الکترونیکی در نواحی کم رفت و آمد مانند انبار راه پله ها و … جهت خاموش کردن لامپ ها می توانیم درمصرف برق صرفه جویی کنیم.
نظرات کاربران
UserName