لامپ روشن روي سقف
لامپ کممصرف نوعی لامپ فلورسنت است و شیوه کار آن به این صورت است که برخورد الکترونها، اتمهای جیوه داخل لامپ را برانگیخته و اشعه ماورای بنفش تولید میکند. برخورد این اشعه نامریی با لایه فسفر پوشش داده شده روی سطح داخلی تیوپ، نور مریی ایجاد میکند که با تغییر فسفر میتوان نورهایی با رنگهای گوناگون مانند سبز، زرد، سفید، قرمزو آبی ایجاد کرد.
نظرات کاربران
UserName