لامپي با مغزي LED
تا دهه ۱۹۷۰ الئیدیهای حالت جامد به عنوان نشانگر رواج داشتند. در سالهای اخیر، مبحث بازده و خروجی مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که هم اکنون الئیدیها جایگاه ویژهای در کاربرد نورپردازی پیدا کردند. الئیدیهای نشانگر به دلیل عمر بالایشان تا ۱۰۰، ۰۰۰ ساعت شناخته شده هستند، اما الئیدیهای نورافشان بنا بر سنت قدیم کمتر مورد استفاده قرار گرفتند (به دلیل قیمت زیاد الئیدی به ازای هر وات)، و در نتیجه عمر بسیار پایین تری هم داشتند. بدلیل قیمت بالا به ازای هر وات، نورپردازیهای الئیدی برای مصارف توان بسیار پایین، نوعاً زیر ۱۰ وات کاربرد دارند. الئیدیها هم اکنون بیشتر برای کارهای توان پایین و مقرون صرفه مثل نورپردازی در شب و چراغهای قوه کاربرد دارند. الئیدیهای رنگی همچنین میتوانند برای کارهای زیبا مانند نورپردازی اشیاء شیشهای یا حتی برای قطعات یخ در نوشیدنیها و میهمانیها مورد استفاده قرار گیرد.همچنین در جشنها به صورت روزافزونی مورد استفاده قرار میگیرند.
نظرات کاربران
UserName