لامپ
بعضی مصارف لامپ رشته اي از گرمای ناشی از لامپهای رشتهای استفاده میکنند، مانند دستگاه جوجهکشی (برای گرمایش تخم مرغها)، دستگاههای نگهداری جوجههای تازه متولد شده، نور گرمایی (فروسرخ) برای تانکهای خزنده، گرمایش از راه دور برای گرمایش صنعتی و مصارف خشک کردن، و در فرهای پخت آسان. در هوای سرد، گرمای ناشی از لامپهای رشتهای میتواند در گرمایش خانه شرکت کند، اما در مناطق گرمسیری باعث اتلاف بیشتر انرژی توسط سیستمهای تهویه مطبوع میشود.
نظرات کاربران
UserName