لامپي به شكل طبيعت
چگونه در مصرف روشنایی خانه صرفه جویی کنیم؟ 1- بهتر است از لامپ های کم مصرف به جای لامپ های رشته ای استفاده کنیم زیرا انرژی مصرفی لامپ کم مصرف حدود ۲۰ درصد لامپ رشته ای و عمر آن ۸ برابر لامپ رشته ای است. 2- خاموش کردن لامپ اتاقها و سایر مکانها، در زمانی که رفت و آمدی صورت نمی گیرد. 3- کنترل میزان روشنایی در محل سکونت باعث صرفه جویی در مصرف برق می گردد. بهتر است روشنایی بیشتر در هنگام مطالعه و محل کار باشد و در فضاهایی نظیر راه پله ها از حداقل روشنایی مورد نیاز استفاده کنیم. 4- از رنگ های روشن برای دیوار و سقف و پرده ها استفاده کنیم.
نظرات کاربران
UserName