لامپهاي روشن
لامپ رشتهای با رشته تنگستن پیچیده شده، در سال ۱۹۲۰ میلادی به بازار آمد.گاهی اوقات این لامپ با لامپ رشته کربنی که در ۱۸۹۰ معرفی شد اشتباه گرفته میشود.علاوه بر لامپ حبابی معمولی شامل انواع متنوعی مانند لامپهای کم توان و ولتاژ پایین نیز میشود که کاربرد زیادی داشتهاند اما هم اکنون به صورت عمده با الئیدیها جایگزین شدهاند.
نظرات کاربران
UserName