تنگستن لامپ به شكل نشانه دلار
لامپهای رشتهای بتدریج در بسیاری از کاربردها جای خود را به لامپهای فلورسنت، لامپهای فلورسنت فشرده، لامپهای تخلیه الکتریکی پرنور، الئیدیها و وسایل دیگری میدهند که به ازای مقدار مشابهی از انرژی وارد شده به لامپ مقدار بیشتری نور قابل رویت از خود ساطع میکنند. در بعضی مناطق تلاش میشود به منظور بالا بردن بازده نوری و کاهش مصرف انرژی این لامپها را از رده خارج کنند
نظرات کاربران
UserName