قاب گرافيكي تابلوي ديجيتالي شمارش سال
در تبلیغات هنر گرافیك یكی از پایه های اساسی به شمار می آید. فعالیت گرافیك نوین علاوه بر حوزه تصویر سازی كتاب به عرصه تبلیغات تجاری، اعلانات دیواری (( پوسترهای مطبوعاتی))، علائم و نشانه ها، سینما و تلویزیون، عنوان بندی (( تیتراژ)) فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، تصویر متحرك طراحی شده ((animation))، هم چنین با معماری و مسا ئل ارتباط محیطی (( زیبا سازی شهرها )) نیز تداخل پیدا كرده است. این عرصه جدید ایجاب كرده كه هنر گرافیك علاوه بر عناصر بصری خط و رنگ به حجم و نور روی آورده و از حركت به عنوان عامل موثری برای انتقال مفاهیم بصری سود جوید. مجموعه قاب های گرافيكي جهت قرار دادن متن يا تصویر مورد نظر در کادرهای و قابهاي گرافيكي با طرح ها و شمایل مختلف براي انتقال معاني و يا تبليغات بكار مي رود كه بدون شک مورد استفاده گرافیست های حرفه ای ميباشد.
نظرات کاربران
UserName