قاب گرافيكي كاغذي از وسط پاره شده
فعالیت گرافیك نوین علاوه بر حوزه تصویر سازی كتاب به عرصه تبلیغات تجاری، اعلانات دیواری (( پوسترهای مطبوعاتی))، علائم و نشانه ها، سینما و تلویزیون، عنوان بندی (( تیتراژ)) فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، تصویر متحرك طراحی شده ((animation))، هم چنین با معماری و مسا ئل ارتباط محیطی (( زیبا سازی شهرها )) نیز تداخل پیدا كرده است. این عرصه جدید ایجاب كرده كه هنر گرافیك علاوه بر عناصر بصری خط و رنگ به حجم و نور روی آورده و از حركت به عنوان عامل موثری برای انتقال مفاهیم بصری سود جوید. علاوه بر اینها در تبلیغات نیز هنر گرافیك یكی از پایه های اساسی به شمار می آید.
نظرات کاربران
UserName