قاب گرافيكي مكعب سفيد روي سبزه زار
تبلیغات ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد و عملی است که در آن نگارگر تلاش میکند مفهومی را به بیننده القا کند و یا فروشنده و تولید کننده با انجام امری سعی میکنند که خریدار بالقوه را از تولید محصولی آگاه و نسبت به خرید آن ترغیب کند. انجام این عمل با روش و تکنیکهای گوناگونی انجام میشود. مانند : 1- اغراق و بزرگنمایی 2- تلفیق و ترکیب 3- جان بخشی به اشیاء 4- طنز 5- استفاده از شباهت مفهومی و فرمی. متخصصان و تحصیل کردههای تبلیغات، نوعا سعی دارند در هر کار تبلیغاتی، عناصری مانند هدف، کالا، مشتری، پیام، جاذبه، روش و … را به دقت شناسایی و تفکیک کنند.
نظرات کاربران
UserName