قاب گرافيكي آينه ماشين
نقاشی دیجیتالی متفاوت از دیگر شکل های هنر دیجیتالی و هنر های تولید شده توسط رایانه است. در واقع هنرمندان از تکنیک های نقاشی استفاده می کنند تا نقاشی دیجیتالی را مستقیم روی رایانه خلق کنند. نقاشی دیجیتال شاخه ای از گرافیک دیجیتالی و رایانه ای است که با بهره گیری از ابزار هایی نظیر قلم نوری یا ماوس به طراحی و خلق آثار دیجیتالی از هر سبک و سیاقی می پردازند.
نظرات کاربران
UserName