گلبولهاي قرمز خون
گویچهٔ سرخ، گلبول قرمز یا اریتروسیت (به انگلیسی: Red blood cell یا RBC) متداولترین نوع یاختههای خونی است و در بدن مهرهداران، نقش اصلی رساندن اکسیژن را، از ششها (یا آبششها) به بافتها، بازی میکند. گلبولهای قرمز سکه مانند(مقعر الطرفین)، کوچک و فاقد هسته و سایر اندامکها است. به همین جهت تنها منبع برای تامین انرژی در آن فرآیند گلیکولیز است. در شرایط طبیعی قطر آنها به طور متوسط ۷٫۵ میکرون مییاشد.
نظرات کاربران
UserName