كليه هاي بدن انسان
کُلیه یا قلوه (به فارسی: گُرده) یکی از اندامهای درونی بدن انسان و برخی دیگر از جانداران است. هر فرد در بدن خود دو كلیه به اندازه مشت فرد بزرگسال دارد كه در دو طرف ستون مهره ها و در قسمت زیرین قفسه سینه در پشت قرار دارند، اگر چه كلیه ها كوچكند ولی وظایفی پیچیده و حیاتی را انجام می دهند كه كل بدن را متعادل نگه می دارند. برای مثال كلیه ها: 1- در دفع مواد زاید و مایعات اضافی كمك می كنند. 2- خون را تصفیه، برخی از مواد را حفظ و برخی را دفع می كنند. 3- تولید گلبولهای قرمز را تحت نظارت قرار می دهند. 4- ویتامین های موثر در رشد را می سازند. 5- هورمون های موثر در تنظیم فشار خون را تولید می كنند. 6- در تنظیم میزان مواد مغذی ویژه در بدن مانند كلسیم و پتاسیم كمك می كنند.
نظرات کاربران
UserName