روده بزرگ انسان
روده بزرگ (به انگلیسی: Large intestine) شامل سکوم (cecum)، کولون (Colon)، راستروده (Rectum) و مقعد میباشد. طول روده بزرگ حدود یک و نیم متر است. آبی که برای هضم غذاها مورد استفاده قرار گرفته بود یا آب نوشیده شده در روده بزرگ باز جذب میشود و باعث میشود که مدفوع (feces) از حالت مایع به حالت جامد تبدیل شود. چون عمل اصلی روده بزرگ هدایت مواد هضم نشده به خارج از بدن است و نقش جذبی مهمی ندارد، روده بزرگ فاقد چین و پرز است. روده بزرگ محل رشد باکتریهای فراوانی است که به صورت فلور نرمال روده زندگی می کنند و بخش عمده گاز مدفوع حاصل فعالیت آنها است .سلولهای موجود در لایه مخاطی کولون موکوس ترشح میکنند تا با لغزنده ساختن سطح مخاط به دفع مواد کمک کنند.
نظرات کاربران
UserName