استخوان مچ دست انسان
مچ نام بندگاهی از بدن است که در بین کف دست و ساعد و یا کف پا و ساق پا قرار دارد. اُستُخوان جسم جامدیاست که تشکیلدهندهٔ اسکلت جانوران است. استخوان به ریختهای گوناگون در بخشهای اندام جایگرفتهاست. بخش بیرونی استخوان سفت و سخت و پدیدآمده از مواد آلی مانند کلاژن و املاح معدنی چون فسفات کلسیم و کربنات کلسیم است.
نظرات کاربران
UserName