بدن انسان
به مجموعه اعضای یک موجود زنده بدن می گویند . ساختمان کامل یک فرد زنده . هر عضو بدن از تعدادی سلول تشکیل شدهاست . در اصطلاح عام به بدن پس از مرگ، جسد یا نعش گفته میشود و واژه بدن بیشتر دلالت بر موجود زنده میکند .به اجزاء بدن اندام گفته می شود. نوع بدن انسانها اساسا متغیر است. اگر چه اندازه بدن انسانها عمدتا به مسائل ژنتیکی و از آن گذشته به عادتهای غذایی و ورزش بستگی دارد. میانگین قد یک انسان بالغ تقریباً ۱٫۵ تا ۱٫۸ متر (۵ تا ۶ فوت) است، هر چند در مناطق مختلف این میانگین متفاوت است. میانگین وزن برای یک انسان ۷۶ تا ۸۳ کیلوگرم (۱۶۸ – ۱۸۳ پوند) برای مردان و ۵۴ تا ۶۴ کیلوگرم (۱۲۰ – ۱۴۰ پوند) برای زنان میباشد، شایان ذکر است که وزن بر اساس موقعیت جغرافیایی میتواند تغییر کند. (علاوه بر اینها به: بیماری اضافه وزن و کسری وزن نیز بستگی دارد)
نظرات کاربران
UserName