مسجد جمکران
مسجد جمکران، در ? کيلومتري شهر قم به طرف جاده کاشان در نزديکي روستاي جمکران واقع شده است. واقعه ساخت مسجد به شيخ حسن بن مثله جمکراني مربوط ميشود، وي ادعا کرد که در بيداري با امام دوازدهم شيعيان، مهدي ديدار کرده است و حجت بن حسن دستور ساخت مسجد را به وي داده است.
نظرات کاربران
UserName