مونسانتو؛ روستایی در بین صخره ها در پرتقال
در جنوب شرقی سرا دا استرلا در پرتقال یک روستای عجیب ظاهر میشود. نام این روستا مونسانتو است. این روستا در بین صخره ها بنا شده است. خانه ها ی فشرده شده بین صخره ها و راه های عبوری باریک و پر شیب. جالبی این روستا این است که طی قرنهای گذشته تفاوت چندانی نکرده است به همین دلیل لقب پرتقالی ترین روستا را در پرتقال در سال 1938 از آن خود کرد. امروزه دسترسی به این روستا با وسایل حمل و نقل عمومی به راحتی امکان پذیر است ولی محیط زیبای اطرافش باعث میشود بیشتر بازدید کنندگان توسط وسایل شخصی خود از این روستا بازدید کنند.
نظرات کاربران
UserName