خلق اثر هنری با مگس های مرده
یک عکاس سوئدی با جمعآوری لاشه مگسهای مرده از کنار پنجره و لامپهای خانه خود و با کمک خلاقیت و هنر خود و مداد طراحیاش زندگی تازهای به آنها بخشیده و به نوعی سیرک حشرات مرده به راه انداخته است.|
ماگنس ماهر ۴۰ ساله میگوید: سالها پیش این ایده در یک میهمانی به ذهن من خطور کرد. در آن مهمانی من خسته شدم و برای قدم زدن به بیرون آمدم و یک حشره مرده بر روی زمین پیدا کردم و بلافاصله این ایده به ذهن من خطور پیدا کرد.
وی در ادامه میافزاید: من این حشرهها را در خانه بر روی یک کاغذ سفید و در وضعیتهای مختلفی گذاشتم و با مداد خودم محیط پیرامون آنها و دست و پای آنها را ترسیم کردم و بعد از آنها عکس گرفتم.
این عکاس اهل شهر کارلسکوگا از این حشرهها در حالتها مختلفی مانند خوردن و خوابیدن حمام آفتاب گرفتن، شنا کردن و حتی شیرجه زدن و یا رقصیدن عکس گرفته است.
وی همچنین تاکید میکند که وی برای این کار هیچ کدام از این حشرهها را نکشته و یا از آنها سوءاستفاده نکرده است. این عکاس سوئدی عکسهای خود از این حشرات مرده را به قیمت هر
نظرات کاربران
UserName