وقتی نشانی از ترس در وجود این کودک نیست !
چارلی پارکر، کودکی نوپاست که در یکی از شهرهای کوچک استرالیا زندگی می کند.دوستی عجیب او با حیوانات، آوازه جهانی داشته و دنیا را معطوف کرده است. چارلی که هنوز دو سال تمام نداشته و به زحمت خود را سرپا نگه می دارد، اما قادر است این مار 10 کیلویی را بر دوش کشیده و با ان بازی کند.طول این مار بوآ 2.5 متر است. پدر چارلی از محافظان جنگلبانی و حافظان محیط زیست بوده و از نوزادی، فرزندش را با حیوانات آشنا کرده است. البته والدین او مدعی اند که هیچ گاه به عمد او را با حیوانات اشنا نکرده اند، اما اقتضای شغل پدر او اینگونه ایجاب می کرد تادوستی عجیبی میان فرزندشان با حیونات به وجود اید. مردمی که در همسایگی انها زندگی می کنند بارها به پلیس شکایت کرده اند و مأموران نیز برحسب وظیفه شان، به جمع آوری این حیوانات و زندگی شان در سطح شهر اقدام کرده اند، اما محبت عمیق این کودک با مار، موجب شده است که مار تاکنون 3 بار از چنگ نگهبانان باغ وحش رمیده و به خانه چارلی پناه اوردده است. مارمولکی عظیم الجثه نسبت به سایر همنوعانش نیز، یکی دیگر از دوستان صمیمی چارلی است و ارتباط این کودک با اینگونه حیوانات بسیار عجیب
نظرات کاربران
UserName