دیدار اعضای شورایعالی حوزه های علمیه با مقام معظم رهبری
رهبر معظم انقلاب مبنای اصلی کار در حوزه های علمیه را تربیت فقیه خواندند و فرمودند: لازم است در کنار توجه به این مبنای اصلی به آموزش و فراگیری علوم عقلی اعم از فلسفه و کلام نیز اهتمام شود.
نظرات کاربران
UserName