قتل عام 30 هزار زنبور عسل توسط 30 زنبور ژاپنی
تقریبا اکثر ما گزیده شدن توسط زنبور را تجربه کردهایم، تجربهای دردآور از یک حشره یک سانتیمتری، حالا اگر زنبوری اندازه حدودی کف دستتان به شما حمله کند چه حسی خواهید داشت؟
زنبور سرخ ژاپنی از مخوفترین شکارچیان دنیای حشرات است. این حشره با5 سانتیمتر طول و بالهایی که تا 8 سانتیمتر از هم باز میشوند؛ اندازهای برابر خیلی از پرندهها دارد. که این بالها به زنبور این امکان را میدهد تا با سرعت 40 کیلومتر در ساعت پرواز کند و روزانه 100 کیلومتر جابجا شود.
نیش این زنبور ترسناک 6 میلیمتر طول دارد و دارای مواد شیمیایی است که میتواند گوشت انسان را در خود حل کرده و متلاشی کند، کسانی که تجربه گزیده شدن توسط این حشره را دارند، درد نیش آن را مانند فرو رفتن یک میخ داغ در بدن توصیف کرده اند.
این حشره سالانه موجب مرگ 40 نفر در ژاپن میشود که بر اثر حساسیت به نیش آن جان خود را از دست میدهند.
هر عدد از این زنبورهای سرخ میتواند در دقیقه 40 زنبور عسل معمولی را از پا در آورد و معمولا زنبورهای سرخ برای حمله به کندوی زنبورهای عسل به
نظرات کاربران
UserName