اولین رادارها برای شناسایی دشمن

این ابزار با استفاده از تقویت امواج صوتی به کاربر خود اجازه میداد تا متوجه نزدیک شدن هواپیمای دشمن شود، در واقع این ابزار یک گوش خیلی بزرگ و دقیق بود که بین سالهای 1900 تا 1945 از آن استفاده می شد.
نظرات کاربران
UserName