گل سازی با استخوان، پولک و چشم ماهی
پس از خوردن سبزی پلو با ماهی با استخوان های ماهی چه می کنید؟ شایید تنها چیزی که ذهنتان نخواهد رسید این باشد که با آنها گل سازی کنید. النا ژواراوسکایا یک هنرمند آماتور اهل اوکراین است. او یک سرگرمی جالب دارد و آن گل سازی با باقیمانده های استخوان ماهی است. مانند پولک و استخوان و چشم. او این بقایا را نمی خرد بلکه برای اینکه خانواده و دوستانش را در این کار سهیم کند باقیمانده های غذاهای دریاایی آنها را می گیرد و در یخچالش نگهداری میکندتا روزی به کارش بیاید.
نظرات کاربران
UserName